DIENSTEN VOOR VASTVERBLIJVENDEN

 Verpleging en verzorging

Dé basisdienst voor al onze bewoners is uiteraard de dagelijkse hulp en verzorging door onze verpleegkundigen en zorgkundigen. Die stemmen we altijd heel persoonlijk af op de noden van de bewoner: wat meer als het nodig is, wat minder als dat kan.

We vinden het belangrijk dat iedereen hier deskundig én heel persoonlijk verzorgd wordt. Daarom starten we altijd met een uitgebreide vragenlijst. Zo leren we onze bewoners meteen goed kennen. En tijdens de eerste dagen komt iedereen ook persoonlijk kennismaken. Al die informatie bundelen we dan in een individueel zorg- en dienstenplan dat we geregeld bespreken en bijsturen.

Alle medische begeleiding gebeurt door de huisarts. In de meeste gevallen kunnen bewoners ook hier verzorgd worden bij ziekte en is een verhuis naar het ziekenhuis niet nodig. Als een ziekenhuisbezoek wél echt nodig is, overleggen we samen met de bewoner welk ziekenhuis het best geschikt is.

 Activiteitenbegeleiding

Bijna al onze bewoners rekenen op ons om geregeld activiteiten te organiseren. Zo doorbreken we de vaste routine en brengen we wat extra kleur in hun leven.

Groepsactiviteiten

We vinden sociaal contact tussen onze bewoners erg belangrijk. Dat stimuleren we door geregeld groepsactiviteiten te organiseren. Iedereen mag inschrijven en meedoen – maar niemand moet natuurlijk. We publiceren de agenda elke maand in onze huiskrant: de ScheldeGazet.

Individueel op stap

Niet iedereen heeft altijd evenveel zin in een groepsactiviteit. Maar er helemaal alleen op uit trekken, is lang niet altijd eenvoudig. Daarom zorgen we ook voor individuele activiteitenbegeleiding: een wandeling, een avondje film of theater, een bezoek aan de opera of aan de Meir, ...

Fantastische vrijwilligers

Elke activiteit wordt mee gedragen door een team van enthousiaste, vrijwillige medewerkers.
Elke afdeling heeft één verantwoordelijke:
 Afdeling Ekeren: Julie Buytaert
 Afdeling Deurne-Merksem: Julie Buytaert
 Afdeling Berchem-Borgerhout: Dorien Bevers
 Afdeling Hoboken-Wilrijk: Kasper Aarts

 Sociale dienst

Shana Anné, onze sociaal verpleegkundige, is elke werkdag bereikbaar tussen half negen en half vijf. Ze beantwoordt uw vragen heel graag, maakt tijd vrij voor een rondleiding en begeleidt u bij de aanvraag tot opname. Ook tijdens uw verblijf is zij uw eerste aanspreekpunt bij administratieve of sociaal gerichte vragen.
U kunt haar bereiken via:
 +32 3 292 40 07
 shana.anne@hofterschelde.be

 Kinesitherapie en ergotherapie

We besteden elke dag veel aandacht aan de beweging en de zelfredzaamheid van onze bewoners. Zo houden we iedereen zo mobiel mogelijk.
  • Kinesitherapie - Onze kinesisten proberen beweeglijkheid te stimuleren en verstijving tegen te gaan, en geven advies over zit- en ligcomfort aan de verpleegkundigen. Uiteraard zorgen ze ook voor bestrijding van acute zwellingen en pijn.
  • Ergotherapie - We helpen bewoners om de activiteiten van het dagelijkse leven zo veel mogelijk zelf onder controle te houden. En iedereen heeft uiteraard ook permanent aandacht voor de passiviteiten van het dagelijkse leven.

 Pastorale werking

Aandacht voor mensen

Iedere bewoner ervaart de verhuis naar onze zorgcampus op zijn eigen manier. We vinden het erg belangrijk om samen met hen op zoek te gaan naar die betekenis, en om samen te zoeken naar een bron om kracht uit te putten om verder te gaan de nog ongebaande wegen vol van hoop.

Open voor iedereen

Uiteraard zijn personen met elke levensbeschouwing welkom. Ze vinden hier een luisterend oor én krijgen de beste zorgen die we in huis hebben. We zijn ook graag hun aanspreekpunt voor contacten met personen van de eigen levensbeschouwing.

Diensten

  • Vrijdagen en kerkelijke feestdagen: Eucharistieviering/gebedsviering om 10.30 u. in de polyvalente zaal
  • Het bezorgen van ‘de communie’ met tijd voor een kort gebed op de kamer
  • Jaarlijks: gemeenschappelijke ziekenzalving
  • Een ingetogen afscheidsviering voor elke bewoner die onze voorziening verlaat.
  • Allerheiligen: herdenking van onze overleden bewoners.
Onze medewerkers:
 Chloë Carlens: pastorale werkster
 Herman Augustijns: priester, verbonden aan de parochie Sint-Anna ten Drieën

 Palliatieve zorgen

Ook tijdens de laatste levensfase zorgen wij voor gepaste begeleiding en verzorging van onze bewoners. Dat doen we in nauw overleg met de bewoner, de familie en de huisarts.
Onze referentiepersoon palliatieve is Birgit Dewilde. Zij maakt graag tijd voor u vrij.
U kunt haar bereiken via:
 +32 3 292 40 12
 birgit.dewilde@hofterschelde.be

 Was

Nachtkleding en ondergoed wordt voor alle bewoners gewassen. Voor andere kleren zorgen de bewoners (familie) zelf, of doen ze een beroep op onze externe wasserij. De verpleegkundigen helpen graag om alles praktisch te regelen.
© 2021 HOF TER SCHELDE | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV