Onze kijk op de wereld

We vinden het belangrijk om een duurzame plaats in te nemen in het leven van bewoners, buurtbewoners, medewerkers en iedereen die met onze zorgcampus betrokken is. Daarom proberen we heel consequent te handelen ten opzichte van iedereen.

Missie, visie en waarden van Woonzorgcentrum Hof ter Schelde

 Voor bewoners: "hier woon ik graag"

Er bestaat niet zoiets als een “standaard verzorgingspakket”. Integendeel: de zorgnoden en wensen van de bewoners bepalen onze acties. Zo behouden zij de controle. Wat we effectief ondernemen, doen we excellent zonder het huiselijke te verliezen. We willen dat onze bewoners zich hier thuis voelen.

Kernwaarden: cliëntenperspectief, excellente zorg, participatie, huiselijkheid en persoonlijke aandacht.

 Voor medewerkers: "hier werk ik graag"

We werken met deskundige medewerkers die zorg van hoge kwaliteit garanderen. We investeren ook in hun bijscholing en opleiding. Bovendien stimuleren we samenwerking tussen disciplines in functie van een holistische verzorging van onze patiënten. Daarbij wordt creatief en proactief meedenken volop aangemoedigd. We willen graag dat onze bewoners elke dag te maken hebben met warme, vriendelijke en lieve medewerkers.

Kernwaarden: deskundigheid, betrokkenheid, cretiviteit, openheid en warmte.

 Voor de organisatie: "we willen heel veel realiseren"

We sleutelen onophoudelijk aan de wijze waarop we onze bewoners en patiënten verzorgen. Kan het beter? Zijn er technologische innovaties? Dan onderzoeken we die en implementeren we ze waar mogelijk. We waken erover dat we efficiënt werken en dat processen nooit in de weg komen van effectieve zorgtaken. Dat doen we door medewerkers effectieve verantwoordelijkheid te geven.

Kernwaarden: innovatie en efficiëntie

 Voor de omgeving: "hier kom ik graag"

We zetten onze deuren en armen open naar de buurt. Op Linkeroever wonen veel ouderen met zorgnoden. Zij zijn hier meer dan welkom. We stellen onze accomodatie ter beschikking en nodigen hen uit op onze activiteiten.

 
© 2024 HOF TER SCHELDE | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV