Vrijwilliger worden?

Vrijwilligers zijn een belangrijke hoeksteen in de werking van onze zorgcampus. 

Wat doen vrijwilligers in Hof ter Schelde?

 Heel veel. Het is aan jou om aan te geven waar je zelf tijd in wil investeren:
  • Activiteiten begeleiden: knutselen, voorlezen, wandelen, koken, turnen, ... Die activiteiten vinden elke dag plaats tussen half twee en half vijf.
  • De cafetaria open houden: elke dag tussen half twee en vijf kunnen bewoners en bezoekers voor een drankje en een snack terecht in de cafetaria.
  • Maaltijden begeleiden: opdienen, bewoners helpen met het eten, ... Elke ochtend van half twaalf tot half één, en elke namiddag van half vijf tot half zes.
  • Begeleiding op zondag: bewoners van en naar de gebedsruimte helpen.
  • Kleine taken op verspreide momenten: rolstoelen onderhouden, cafetaria aanvullen, een sociaal praatje maken met bewoners, de bibliotheek rondrijden, ...

Wat verwachten we van jou?

Je inzet en je glimlach - dat zijn de belangrijkste ingrediënten. Verder rekenen we erop dat je gemaakte afspraken nakomt en effectief opdaagt als we dat afgesproken hebben.

Waar zorgen wij voor?

  • een enthousiast team en aangename sfeer
  • een verzekering tegen ongevallen
  • administratie voor mutualiteit, werklozensteun, pensioen, ...
  • vormingen en ontmoetingsactiviteiten
  • een driemaandelijks tijdschrift
We organiseren het vrijwilligerswerk samen met Present Caritas.
Wie geïnteresseerd is, kan best even contact opnemen met:
 +32 3 292 40 13 (Dorien Bevers)
© 2019 HOF TER SCHELDE | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG Promotions bvba / Hosted by Server-Colocate.com