Zorg voor Kwaliteit

Binnen zorgcampus Hof ter Schelde hechten we veel belang aan de kwaliteit van onze zorgverlening.

Binnen zorgcampus Hof ter Schelde hechten we veel belang aan de kwaliteit van onze zorgverlening. Zowel het woonzorgcentrum als De Stroming beschikt over werkgroepen waarin thema’s uitgewerkt en opgevolgd worden, wat bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. In het woonzorgcentrum werden volgende werkgroepen opgericht: "Wonen en leven", "Wondzorg", "Dementie", "Palliatieve zorg" en "Valpreventie". De Stroming beschikt over de werkgroepen "Agressie" en "Nieuws".

Daarnaast worden op de afdelingen diverse initiatieven genomen om voor de bewoners een aangenaam woon- en leefklimaat te creëren, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van persoonlijke foto’s in de leefruimte van bewoners die dat wensen.

Feedback van bewoners vinden we zeer belangrijk. Elk trimester wordt een gebruikersraad per afdeling georganiseerd. Ook bij De Stroming en de assistentiewoningen gaat dit elk trimester door. Bij het dagverzorgingscentrum gebeurt dit tweemaal per jaar. Daarnaast doen we aan tevredenheidsbevragingen. Dankzij deze combinatie proberen we de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de bewoners.

Bij ons staat de bewoner centraal, waaruit volgt dat hij/zij en een familielid telkens betrokken worden bij een multidisciplinair teamoverleg dat voor elke bewoner minstens eenmaal per jaar doorgaat.

Qualicor Europe certificaat

Begin 2021 wordt het traject van Qualicor Europe opgestart. Hierbij zal de organisatie getoetst worden aan de hand van 80 criteria om de kwaliteit te meten en aan te tonen aan onze bewoners, hun familie en de doorverwijzers.
We hopen om in oktober 2022 dit traject met succes te kunnen afsluiten en een certificaat te kunnen behalen.

Campagne "Ons hart klopt voor u"

Met het woonzorgcentrum nemen we deel aan de campagne ‘Ons hart klopt voor u‘. Dit is een initiatief van Zorgnet-Icuro, de koepel waarvan onze zorgvoorziening deel uitmaakt. Door deel te nemen aan dit project tonen we aan de buitenwereld én elkaar dat Hof ter Schelde staat voor een warme plek waar mens en kwaliteitsvolle, betaalbare zorg vanuit het hart centraal staan.

Doordat ons hart klopt voor de zorg, klopt het plaatje ook voor jou. We werken samen rond zes concrete engagementen die deel uitmaken van het project:


Deze engagementen komen terug in onze dagdagelijkse zorgverlening. Voor meer informatie kan u terecht op www.onshartkloptvooru.be

Ouderzorg vanuit het hart: Hof ter Schelde Ouderzorg vanuit het hart: Hof ter Schelde Ouderzorg vanuit het hart: Hof ter Schelde
© 2024 HOF TER SCHELDE | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV