Zorg voor Kwaliteit

Binnen zorgcampus Hof ter Schelde hechten we veel belang aan de kwaliteit van onze zorgverlening.

Binnen zorgcampus Hof ter Schelde hechten we veel belang aan de kwaliteit van onze zorgverlening. Zowel het woonzorgcentrum als De Stroming beschikt over werkgroepen waarin thema’s uitgewerkt en opgevolgd worden, wat bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. In het woonzorgcentrum werden volgende werkgroepen opgericht: "Wonen en leven", "Wondzorg", "Dementie", "Palliatieve zorg" en "Valpreventie". De Stroming beschikt over de werkgroepen "Agressie" en "Nieuws".

Daarnaast worden op de afdelingen diverse initiatieven genomen om voor de bewoners een aangenaam woon- en leefklimaat te creëren, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van persoonlijke foto’s in de leefruimte van bewoners die dat wensen.

Feedback van bewoners vinden we zeer belangrijk. Elk trimester wordt een gebruikersraad per afdeling georganiseerd. Ook bij De Stroming en de assistentiewoningen gaat dit elk trimester door. Bij het dagverzorgingscentrum gebeurt dit tweemaal per jaar. Daarnaast doen we aan tevredenheidsbevragingen. Dankzij deze combinatie proberen we de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de bewoners.

Bij ons staat de bewoner centraal, waaruit volgt dat hij/zij en een familielid telkens betrokken worden bij een multidisciplinair teamoverleg dat voor elke bewoner minstens eenmaal per jaar doorgaat.

NIAZ-Qmentum kwaliteitslabel

Begin 2020 werd het accreditatietraject van NIAZ opgestart. NIAZ staat voor ‘Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg’. Het NIAZ toetst zorginstellingen op kwaliteitsnormen in kader van kwaliteit en patiëntveiligheid. Deelname aan dit accreditatietraject is op vrijwillige basis.

Aan de hand van het NIAZ Q-mentum kwaliteitslabel zal de kwaliteit gemeten en aangetoond worden aan onze bewoners, hun familie en de doorverwijzers. We hopen om in oktober 2022 de eerste accreditatieronde met succes te kunnen afsluiten en het kwaliteitslabel te behalen. Gedurende dit traject zullen we een kwaliteitscultuur doorheen de volledige zorgcampus uitwerken om een veilige en kwaliteitsvolle zorg te behouden.

Campagne "Het klopt voor u"

Met het woonzorgcentrum nemen we deel aan de campagne ‘Het klopt voor u‘. Dit is een initiatief van Zorgnet-Icuro, de koepel waarvan onze zorgvoorziening deel uitmaakt. Door deel te nemen aan dit project tonen we aan de buitenwereld én elkaar dat Hof ter Schelde staat voor een warme plek waar mens en kwaliteitsvolle, betaalbare zorg vanuit het hart centraal staan.

Doordat ons hart klopt voor de zorg, klopt het plaatje ook voor jou. We werken samen rond zes concrete engagementen die deel uitmaken van het project:
Hier krijgt u de beste zorg: deskundig, persoonlijk en op maat van uw noden. 1. Hier krijgt u de beste zorg: deskundig, persoonlijk en op maat van uw noden.
Hier krijgt u de beste zorg: deskundig, persoonlijk en op maat van uw noden. 2. Hier bespreken we uw zorgtraject altijd in dialoog: zowel u als uw dichte omgeving blijven op elk moment op de hoogte.
Hier krijgt u de beste zorg: deskundig, persoonlijk en op maat van uw noden. 3. Hier werken warme, gemotiveerde mensen: zij geven echt om u en om elkaar.
Hier krijgt u de beste zorg: deskundig, persoonlijk en op maat van uw noden. 4. Hier voelt u zich goed: we creëren een warme, vertrouwde omgeving en bouwen zo mee aan een nieuwe thuis.
Hier krijgt u de beste zorg: deskundig, persoonlijk en op maat van uw noden. 5. Hier staat uw levenskwaliteit centraal: we gaan er respectvol mee om.
Hier krijgt u de beste zorg: deskundig, persoonlijk en op maat van uw noden. 6. Hier gaan al onze inkomsten naar uw zorg en onze medewerkers: dat is de kern van ons sociaal ondernemerschap.


Deze engagementen komen terug in onze dagdagelijkse zorgverlening. Voor meer informatie kan u terecht op www.hetkloptvooru.be

Ouderzorg vanuit het hart: Hof ter Schelde Ouderzorg vanuit het hart: Hof ter Schelde Ouderzorg vanuit het hart: Hof ter Schelde
© 2020 HOF TER SCHELDE | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV