Dagverzorgingscentrum (DVC)

Algemeen

Dagverzorgingscentrum Hof ter Schelde is een ontmoetingsplaats voor senioren. Iedereen die ouder is dan 65 jaar en geen permanent medisch toezicht nodig heeft, is er welkom tussen acht en vijf (niet op feestdagen). We lunchen tussen halftwaalf en één. We zorgen er voor een zinvolle dagbesteding die vertrekt vanuit individuele noden, maar vooral gericht is op maximaal sociaal contact. Zo krijgen mantelzorgers wat ademruimte en vrije tijd, terwijl ze de zekerheid hebben dat voor hun naaste goed gezorgd wordt.

 Onze activiteiten

  • Verpleging en verzorging - Elke dag staat een team van verpleegkundigen en zorgkundigen klaar voor hulp bij alledaagse handelingen (ADL). Dat geeft onze senioren de juiste context om comfortabel de dag door te brengen.
  • Kinesitherapie, ergotherapie en logopedie - De oefeningen van onze paramedici helpen onze bezoekers om zo lang mogelijk zelfstandig door het leven te gaan.
  • Activiteitenbegeleiding - Geen dag zonder activiteit in ons dagverzorgingscentrum. Een show, een spelletjesmiddag, een uitstapje, ... Bezoekers kunnen ook deelnemen aan alle activiteiten die we organiseren voor onze bewoners.
  • Cafetaria, bib, pedicure en kapsalon - Al deze diensten zijn beschikbaar voor bewoners en bezoekers.

Vervoer van en naar het dagverzorgingscentrum

Zorgcampus Hof ter Schelde beschikt niet over eigen vervoer. We kunnen wél aangepast vervoer voor u regelen. Dat bespreken we uiteraard even vooraf.

Inspraak

We doen ons uiterste best om elke dag zo vlot en rimpelloos te laten verlopen voor alle bezoekers en bewoners. De meeste vragen of problemen worden het snelst opgelost door ze gewoon te stellen aan de zorgverlener of verpleegkundige. Wilt u graag wat nauwer betrokken zijn bij ons algemeen beleid? Dan bent u van harte welkom op de zesmaandelijkse gebruikersraad. En met complexere vragen mag u zich altijd richten tot onze ombudsdienst of directie.

 
© 2024 HOF TER SCHELDE | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV