AANVRAAG TOT OPNAME Flexibel aanbodcentrum voor meerderjarigen

Wie kan opgenomen worden?

We leggen ons in Hof ter Schelde toe op de opvang, zorg- en dienstverlening aan personen tussen 16 en 65 jaar met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of Multiple Sclerose (MS) en met een zware zorgbehoefte (overeenkomend met een ticket ‘tehuis niet-werkenden type nursing’). Onze afdeling is niet aangepast om aan personen met ernstige psychische- en/of gedragsproblemen kwalitatieve zorg te bieden.
Wilt u graag wat meer weten?
Hebt u interesse of vragen? Wilt u even langskomen voor een bezoek of rondleiding? Contacteer dan onze afdeling.
 +32 3 292 42 80
Documenten
Momenteel niet beschikbaar
© 2019 HOF TER SCHELDE | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG Promotions bvba / Hosted by Server-Colocate.com