VERGUNDE ZORGAANBIEDER DE STROMING (VZA)

ALGEMEEN

Wij bieden aan onze bewoners woongelegenheid, zorg- en dienstverlening. Er is ook een activiteitenaanbod. De werking van De Stroming vertrekt vanuit de wensen en noden van de bewoners. Ons doelpubliek zijn volwassenen tussen 16 en 65 jaar met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of Multiple Sclerose (MS) en met een zware zorgbehoefte waarbij een persoonsvolgend budget (PVB) van minimaal categorie X werd toegekend door het VAPH. Onze afdeling is niet aangepast om aan personen met ernstige psychische- en/of gedragsproblemen kwalitatieve zorg te bieden.

Wij streven ernaar dat onze bewoners zich zoveel mogelijk thuis voelen. Zij behouden het recht om zelf vorm te geven aan hun leven en hun eigen keuzes te maken. Het is erg belangrijk dat in de relatie tussen personeel en bewoner een klimaat van veiligheid en vertrouwen aanwezig is. Onze basishouding van integriteit, respect en eerlijkheid draagt bij aan het tot stand brengen van dit klimaat. Wij vinden het eveneens erg belangrijk om zo open en eerlijk mogelijk te communiceren naar alle betrokkenen. Wij willen de familieleden, vrienden en anderen graag zoveel mogelijk betrekken bij het reilen en zeilen op onze afdeling. 

De individuele behoeften van elke bewoner vormen de basis van onze hulpverlening. Hiertoe wordt in overleg met de bewoner een handelingsplan opgemaakt dat zoveel mogelijk rekening zal houden met de wensen en verwachtingen van de bewoner.
 

EEN VASTE DAGINDELING

We houden van een duidelijk (maar niet té strikt) dagritme. Dat geeft houvast aan onze bewoners én onze medewerkers.

 Een typische dag ziet er zo uit:

  • Ontbijtbuffet tussen acht en halftien.
  • Voormiddagactiviteit op de afdeling (enkele keren per week).
  • Lunch op de afdeling tussen halftwaalf en één.
  • Namiddagactiviteit in de polyvalente zaal.
  • Avondmaal op de afdeling tussen halfvijf en zes.
Omdat we ruime marges hanteren en geen enkele activiteit verplicht is, kunnen onze bewoners hun dagen maximaal zelf indelen. Ook voor opstaan, aankleden en verzorgen maken we liever persoonlijke afspraken dan dat we een vast regime hanteren.

INSPRAAK

We doen ons uiterste best om elke dag zo vlot en rimpelloos te laten verlopen voor alle bewoners en bezoekers. De meeste vragen of problemen worden het snelst opgelost door ze gewoon te stellen aan de zorgverlener. Wilt u graag wat nauwer betrokken zijn bij ons algemeen beleid? Dan bent u van harte welkom op de viermaandelijkse gebruikersraad. En met complexere vragen mag u zich altijd richten tot onze coördinator of directie.

 
© 2024 HOF TER SCHELDE | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV