Over onze zorgcampus

Op onze zorgcampus spreiden we de armen open voor ouderen en jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel die ondersteuning en zorg nodig hebben.

 De campus verenigt vijf verschillende diensten:

 • Dagverzorgingscentrum voor senioren met een lichamelijke of psychische  beperking, met extra aandacht voor Activiteiten van het Dagelijkse Leven en heel wat activiteiten.
 • Centrum voor Kortverblijf waar senioren met een lichamelijke of psychische beperking enkele dagen en nachten kunnen verblijven.
 • Woonzorgcentrum voor senioren met een fysische of psychische zorgnood.
 • Nursingtehuis voor personen vanaf 16 jaar met een niet-aangeboren hersenletsel en motorische of zware cognitieve zorgnoden.
 • Assistentiewoningen voor senioren die zelfstandig willen wonen met acute zorg binnen handbereik.
We vervullen we een belangrijke rol in de buurt. Buurtbewoners kunnen hier terecht voor ambulante kinesitherapie en bezoek aan een arts in de polikliniek.

 Zes principes van onze werking

 • Onze bewoners bepalen de reikwijdte van de zorg, niet wij.
 • We zetten onze mensen en middelen zo flexibel mogelijk in. Daarbij laten we de reële zorgnoden altijd primeren op structuren en regels.
 • We werken preventief, diagnostisch, curatief en verzorgend.
 • We maken deel uit van de buurt en stellen onze campus open voor buurtbewoners.
 • We stimuleren mensen om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen: hun appartement, hun huis, hun wijk.
 • We werken constructief en intensief samen met alle betrokkenen: mantelzorgers, huisartsen, thuisverplegers, huishoudelijke hulp, ... We delen onze expertise met hen om een optimale verzorging van onze patiënten mogelijk te maken.
De nieuwbouw van Zorgcampus Hof ter Schelde
© 2024 HOF TER SCHELDE | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV