AANVRAAG TOT OPNAME Woonzorgcentrum

Wie kan opgenomen worden?

We leggen ons in Hof ter Schelde toe op de opvang, begeleiding, ondersteuning en zorg aan zorgbehoevende personen boven 65 jaar. Daarbij maken we verder geen onderscheid naar ideologie, overtuiging, godsdienst, afkomst, financiële draagkracht of lidmaatschap van groeperingen.
 
Elke aanvraag wordt individueel onderzocht, op basis van administratieve gegevens en verpleegkundige, paramedische en psychosociale noden van de bewoner. Wie in aanmerking komt, krijgt meteen een plaats of komt op de wachtlijst terecht.
 
We zijn momenteel niet voldoende uitgerust om personen met wegloopgedrag of storend gedrag op te vangen en een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening te bieden. Daarom verwijzen we hen door naar een gepaste voorziening.?

online uw aanvraag indienen

Volg de stappen hieronder om uw formulier online in te dienen. u krijgt eveneens een copij per PDF toegestuurd.
U kan het document altijd openen, opslaan en of afprinten. ( zie gerelateerde documenten )

Online formulier "Stap 1"

© 2019 HOF TER SCHELDE | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG Promotions bvba / Hosted by Server-Colocate.com