woonzorgcentrum (WZC)

ALGEMEEN

Aan de bewoners wordt woongelegenheid, zorg- en dienstverlening aangeboden, waarbij de veiligheid en rust van onze bewoners primeert. In principe kunnen alle zorgbehoevende personen boven de 65 jaar worden opgenomen.

Indien mensen bij ons komen wonen, zullen we proberen om ervoor te zorgen dat men zich hier zo veel mogelijk thuis kan voelen. Hiervoor willen wij zoveel mogelijk rekening houden met ieders verwachtingen. Wij vinden het eveneens erg belangrijk en fijn dat familieleden, vrienden en kennissen graag op bezoek komen, zich steeds welkom weten en zich ook betrokken voelen. Wij willen ons best doen zodat familie en bezoekers weten dat de bewoner hier in goede handen is. De afdeling Ekeren biedt een aangepaste en kwalitatieve woonomgeving voor mensen met cognitieve beperkingen (dementie, NAH,...).

De individuele behoeften van elke bewoner vormen de basis van de zorg- en dienstverlening. Hiertoe wordt in overleg met de bewoner een plan opgemaakt dat zoveel mogelijk rekening zal houden met de wensen en verwachtingen van de bewoner, evenals met de organisatorische en financiële mogelijkheden van het huis.

Een vaste dagindeling

We houden van een duidelijk (maar niet té strikt) dagritme. Dat geeft houvast aan onze bewoners én onze medewerkers.

 Een typische dag ziet er zo uit:

  • Ontbijtbuffet tussen acht en halftien.
  • Voormiddagactiviteit op de afdeling (enkele keren per week).
  • Lunch op de afdeling tussen twaalf en één.
  • Namiddagactiviteit in de polyvalente zaal.
  • Avondmaal op de afdeling tussen vijf en halfzeven.
Omdat we ruime marges hanteren en geen enkele activiteit verplicht is, kunnen onze bewoners hun dagen maximaal zelf indelen. Ook voor opstaan, aankleden en verzorgen maken we liever persoonlijke afspraken dan dat we een vast regime hanteren.

Inspraak

We doen ons uiterste best om elke dag zo vlot en rimpelloos te laten verlopen voor alle bewoners en bezoekers. De meeste vragen of problemen worden het snelst opgelost door ze gewoon te stellen aan de zorgverlener of verpleegkundige. Wilt u graag wat nauwer betrokken zijn bij ons algemeen beleid? Dan bent u van harte welkom op de driemaandelijkse gebruikersraad. En met complexere vragen mag u zich altijd richten tot onze ombudsdienst of directie.

 
© 2024 HOF TER SCHELDE | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV